Stavebný dozor

Pre potreby investora zabezpečujeme komplexné etapy prípravy a realizácie stavby:

 • Príprava zadania objednávateľa vrátane štandardných zmluvných dokumentov, prerokovanie a odsúhlasenie týchto dokumentov s mandantom.
 • Organizácia výberového konania, odborné posúdenie tendrových ponúk.
 • Organizácia prípravných prác spojených so začiatkom stavby.
 • Evidencia, odsúhlasovanie a distribúcia projektovej dokumentácie pre účely realizácie stavby.
 • Manažment zmien a dodatkov projektovej dokumentácie a stavebnej činnosti.
 • Zaistenie administrácie, distribúcie a archivácie dokumentov pri realizácii stavby.
 • Riadenie procesu výstavby, dôsledné dodržiavanie harmonogramu výstavby.
 • Riadenie a kontrola kvality.
 • Systém riadenia a kontroly nákladov.
 • Zavedenie systému pre konečné odovzdanie stavby, technická podpora pri preberaní a kolaudácii stavby.
 • Záverečné vyúčtovanie stavby, záverečná správa.