Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

V spolupráci s naším obchodným partnerom sme sa spolupodielali na realizačnom projekte čističky odpadových vôd v Novom meste nad Váhom. Na čističke sme sa zaoberali rôznými stavebnými objektami ako dosadzovacia nádrž, aktivačná nádrž a kolektor, šachta plávajúcich nečistôt, rozdeľovací objekt, dúchareň, stanica dávkovania koagulantu.

  • Nové mesto nad Váhom
  • Realizačný projekt
  • 2014
  • 4 562 m3
  • 560,5 tony

Fotogaléria: Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne