Polyfunkčný objekt Pelikán

Nosnú konštrukciu tvorí murovaný stenový systém po obvode v kombinácii so stredovým prievlakom a stĺpmi. Optimalizácia spočívala v preriešení nosného stredového oceľového prievlaku, stĺpov a oceľového stropu horného podlažia v kombinácii so stojkami preberajúcimi vodorovné účinky z krovu. Navrhované riešenie ušetrilo čas a realizačné náklady.

  • Trenčianska Turná
  • Realizačný projekt
  • 2012
  • 398,5 m2
  • 3

Fotogaléria: Polyfunkčný objekt Pelikán

Pelikán Pelikán Pelikán