Prístavba k výrobnej hale

Oceľová konštrukcia haly je uložená na základových hlaviciach a opornom múre pre svahovitosť terénu. Z dôvodu nevhodných geologických pomerov sú použité pilóty rôznych dĺžok pre elimináciu nerovnomerného sadania. Prístavba sa skladá z jednopodlažnej a dvojpodlažnej časti. Pre medzipodlažne je použitý filigránovi strop so zaťažením 600 kg/m2 podľa želania investora. Pre návrh bola použitá oceľ vyššej pevnostnej triedy- S355 pre zníženie hmotnosti oceľovej nosnej konštrukcie.

  • Šíšov
  • Realizačný projekt
  • 2015
  • 962,5 m3
  • 78,7 tony
  • 148 ton

Fotogaléria: Prístavba k výrobnej hale

Prístavba k výrobnej hale Prístavba k výrobnej hale Prístavba k výrobnej hale Prístavba k výrobnej hale Prístavba k výrobnej hale Prístavba k výrobnej hale