Prístavba priestorov HF NaJUS a.s.

Nosná oceľová konštrukcia hál je založená na železobetónových pilótach, s hlavicami. Nosnú konštrukciu haly tvoria členené priehradové stĺpy a strecha z tenkostenných profilov z vysokopevnostnej ocele pre úsporu materiálu a ceny stavby. Na stĺpoch je uložená žeriavová dráha, po ktorej sa pohybujú žeriavy. Vo veľkej hale sú to v každej lodi dva žeriavy s nosnosťou 12,5t a jeden 40t, v malej hale dva žeriavy s nosnosťou 8t. Opláštenie je riešené sendvičovými panelmi s vloženou tepelnou izoláciou. V každom druhom strešnom poli je osadený oblúkový svetlík. Vstup do hál je možný cez výsuvné brány s osadenými dverami pre peších, podľa požiadavky investora. Cez halu je možný prejazd do jestvujúcich hál.

  • Dubnica nad Váhom
  • 2014
  • 4 460 m2
  • 190 ton

Fotogaléria: Prístavba priestorov HF NaJUS a.s.

Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s.