Bytový dom pod Sokolice

Pôvodný objekt tvorila dvojpodlažná materská škola. Požiadavka investora bola tento objekt zachovať v maximálnej miere a zmeniť funkciu objektu na bytové jednotky. Tento objekt sa obkročil železobetónovým nosným skeletom, založeným na veľkopriemerových pilotách a nadstavil sa o štyri podlažia. Táto nadstavba je riešená ako samostatný dilatačný úsek. Ďalší dilatačný celok je riešený ako prístavba s murovanými nosnými stenami v kombinácii so železobetónovým jadrom a železobetónovými doskami. Objekt sa nachádza v blízkosti skalného masívu, ktorý sa zvažoval v podloží. Tento masív bol využitý pri návrhu votknutých pilót. Týmto spôsobom zakladania sa ušetrili náklady pre investora.

  • Trenčín
  • Rekonštrukcia a nadstavba
  • Realizačný projekt
  • 2006
  • 6
  • s

Fotogaléria: Bytový dom pod Sokolice

Bytový dom pod Sokolice Bytový dom pod Sokolice Bytový dom pod Sokolice Bytový dom pod Sokolice Bytový dom pod Sokolice Bytový dom pod Sokolice