Bytový dom @lph@

Bytový dom @lph@ tvorí jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Spolu je v bytovom dome @lph@ umiestnených 33 bytových jednotiek. Objekt je založený na základovej doske. Železobetónové prvky v suteréne tvoria tzv. bielu vaňu(nie je použitá hydroizolácia v suteréne). Nosný systém bytového domu @lph@ tvorí v suteréne kombinácia železobetónových stien a stĺpov a stenového nosného systému na nadzemných podlažiach. Podkrovie tvoria dva mezonetové byty s manzardovou strechou.

  • Pezinok
  • Realizačný projekt
  • 2015
  • 1 558,8 m3
  • 189 ton

Fotogaléria: Bytový dom @lph@

Bytový dom @lph@ Bytový dom @lph@ Bytový dom @lph@ Bytový dom @lph@ Bytový dom @lph@