Kontakt - Oceňovanie nehnuteľností

Dipl.Ing. Jaroslav Hrabovský

  • Zápis v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  • Evidenčné číslo znalca: 911178
  • Odbor: 370000 – Stavebníctvo
  • Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností

Email: j.hrabovsky@saport.sk
Telefón: +421 905 606 801

Kontakt