Oceňovanie nehnuteľností

Spoločnosť Stavoport s.r.o. vám v oblasti oceňovania nehnuteľností ponúka nasledovné služby:

  • Ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných oceňovacích predpisov Slovenskej republiky.
  • Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci európskej únie a vyspelých ekonomík.
  • Konzultácie v oblasti stanovenia trhových cien nehnuteľností.

Znalecký posudok Znalecký posudok Zobraziť

Podklady potrebné k znaleckému posudku Podklady potrebné k znaleckému posudku Zobraziť

Kontakt Kontakt Zobraziť