Komplexná obnova bytových domov

Spoločnosť Stavoport s.r.o ponúka pre potreby komplexnej obnovy bytových domov komplexné služby:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely získania dotácie zo ŠFRB a pre ohlásenie stavby na miestnych úradoch. Projektovú dokumentáciu spracujeme podľa vašich predstáv a finančných možnosti realizácie stavby.
  • V projektovej dokumentácii budete mať k dispozícii výkaz výmer potrebný pri výbere dodávateľa stavebných prác. Nenechajte vypracovanie projektu na stavebnú firmu. Vypracovaním projektovej dokumentácie a výkazu výmer bude výber dodávateľa stavebných prác transparentný a cenu stavebného diela zaručene znížite.
  • Odborná pomoc pri výbere dodávateľa stavebných prác.
  • Pomoc pri získavaní financií na komplexnú obnovu bytových domov.
  • Technický, stavebný, finančný dozor pri realizácií obnovy bytového domu.

Prečo obnoviť bytový dom? Prečo obnoviť bytový dom? Zobraziť

Prečo začať s projektovou dokumentáciou? Prečo začať s projektovou dokumentáciou? Zobraziť

Ako prefinancovať obnovu bytového domu? Ako prefinancovať obnovu bytového domu? Zobraziť